Znaczniki html

Znaczniki html:

 1. <!DOCTYPE> – określa typ dokumentu HTML i wersję.
 2. <html> – określa początek i koniec dokumentu HTML.
 3. <head> – zawiera metadane dokumentu HTML, takie jak tytuł, opis, słowa kluczowe itp.
 4. <title> – określa tytuł strony, który wyświetla się w pasku tytułu przeglądarki.
 5. <meta> – zawiera informacje meta, takie jak opis strony, słowa kluczowe, autor, kodowanie itp.
 6. <link> – łączy dokument HTML z innymi plikami, takimi jak arkusze stylów CSS, ikony itp.
 7. <body> – określa treść dokumentu HTML.
 8. <header> – określa nagłówek strony.
 9. <nav> – określa nawigację strony.
 10. <main> – określa główną treść strony.
 11. <article> – określa samodzielny artykuł lub sekcję strony.
 12. <section> – określa sekcję strony.
 13. <aside> – określa część strony, która jest powiązana z główną treścią, ale nie jest jej częścią.
 14. <footer> – określa stopkę strony.
 15. <h1><h6> – określa nagłówki o różnych poziomach hierarchii.
 16. <p> – określa akapit.
 17. <a> – określa hiperłącze.
 18. <img> – określa obraz.
 19. <ul> – określa listę punktowaną.
 20. <ol> – określa listę numerowaną.
 21. <li> – określa element listy.
 22. <table> – określa tabelę.
 23. <tr> – określa wiersz tabeli.
 24. <th> – określa komórkę nagłówka tabeli.
 25. <td> – określa komórkę tabeli.
 26. <form> – określa formularz do wprowadzania danych.
 27. <input> – określa pole do wprowadzania danych.
 28. <button> – określa przycisk.
 29. <select> – określa listę rozwijaną.
 30. <option> – określa opcję w liście rozwijanej.
 31. <textarea> – określa pole tekstowe wielowierszowe.
 32. <label> – określa etykietę dla elementu formularza.
 33. <fieldset> – określa grupę powiązanych elementów formularza.
 34. <legend> – określa tytuł dla grupy elementów formularza.
 35. <canvas> – umożliwia rysowanie grafik i animacji za pomocą JavaScript.
 36. <audio> – umożliwia odtwarzanie dźwięku.
 1. <video> – umożliwia odtwarzanie wideo.
 2. <source> – określa źródło pliku audio lub wideo.
 3. <track> – określa ścieżkę napisów do pliku audio lub wideo.
 4. <iframe> – umożliwia wyświetlanie innej strony internetowej wewnątrz strony.
 5. <embed> – umożliwia osadzenie multimediów, takich jak audio, wideo, animacje itp.
 6. <object> – umożliwia osadzenie różnych typów multimediów.
 7. <param> – określa parametry dla elementu <object>.
 8. <map> – określa mapę obrazu.
 9. <area> – określa obszar na mapie obrazu.
 10. <time> – określa czas.
 11. <meter> – umożliwia przedstawienie paska postępu lub innego wskaźnika numerycznego.
 12. <progress> – umożliwia przedstawienie paska postępu lub innego wskaźnika procentowego.
 13. <details> – umożliwia ukrywanie i wyświetlanie szczegółów.
 14. <summary> – określa nagłówek dla elementu <details>.
 15. <datalist> – umożliwia wyświetlanie listy sugerowanych wartości dla elementu <input>.
 16. <output> – określa wynik działania skryptu.
 17. <ruby> – umożliwia umieszczenie tekstów fonetycznych nad tekstem.
 18. <rt> – określa tekst fonetyczny dla elementu <ruby>.
 19. <rp> – określa tekst wyświetlany dla przeglądarek nieobsługujących elementu <ruby>.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *